Pravidlá e-poradne

  1. Web stránku e-poradna.sk prevádzkuje Združenie STORM.
  2. Cieľom e-poradne je poskytovať objektívne informácie o rizikovom správaní (napr. o problémoch spojených s drogami a i.). Pomáhať v lepšom zorientovaní sa v situácii, znižovaniu nežiaducich dopadov a posilneniu vnútorných zdrojov či uzdravujúcemu procesu každého človeka. Hlavnou oblasťou e-poradne je znižovanie rizík pre oblasť zneužívania legálnych a ilegálnych psychoaktívnych látok a s tým spojeným rizikovým správaním (zdravotné, právne, sociálne dôsledky užívania drog, páchanie trestnej činnosti, možnosti liečby, experimentovanie s drogami, problémy v rodine a i.).
  3. Pracovníci sa zaväzujú odpovedať na otázky čo najrýchlejšie, max. do 10 dní.
  4. Web stránka e-poradna.sk je dobrovoľná a anonymná.
  5. Web stránka e-poradna.sk nenahrádza osobný kontakt s odborníkom.
  6. Web stránka e-poradna.sk nenavádza k užívaniu žiadnych omamných a psychotropných látok, nepodporuje žiadny spôsob rizikového správania. e-poradňa neposkytuje návody na výrobu drog či iný rizikový spôsob správania sa a ani nezdieľa a nestotožňuje sa s odkazmi na zdroje, ktoré takéto návody uvádzajú.