Kto sme?

Združenie STORM vzniklo v roku 2002 a odvtedy sa systematicky venujeme prevencii rizikového správania u rôznych cieľových skupín (deti a mládež, užívatelia drog, osoby pracujúce v sex-biznise, bežná populácia miest) na základe nízkoprahových princípov v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík) najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji.

Prevádzkujeme päť stabilných programov (KROK VPRED, CIRKUS, STEREO, ZÓNA, ECHO). Viac info na facebooku, www.zdruzeniestorm.sk.