Čo je cieľom e-poradne?

Naším cieľom je poskytovať objektívne informácie o rizikovom správaní sa (napr. o problémoch spojených s drogami a i.) a odpovedať na Vaše otázky. Ku každej otázke pristupujeme individuálne, zodpovedne a s rešpektom. Na otázky Vám odpovedá tím skúsených odborníkov. Služby sa vždy pokúšame poskytovať kvalitne a na čo najvyššej úrovni. Majte však na zreteli, že kontakt cez e-poradňu nedokáže vo všetkých prípadoch plnohodnotne nahradiť osobný rozhovor s odborníkom. Ak Vám vyhovuje viac osobné stretnutie, neváhajte nás kontaktovať.