Ako vznikla e-poradňa?

V rámci programu ZÓNA sme postupne od roku 2013 začali realizovať pravidelne osobné, e-mailové a telefonické poradenstvo pre rodiny, blízkych užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise a všetkých tých, ktorí sa z nejakého dôvodu zaujímajú o oblasť závislostí, či rizikového správania. A vďaka podpore Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja môžeme web prevádzkovaťE-poradňa tak umožní získať pomoc a radu ďalším ľuďom v bezpečí vlastného domova.  

Napomáhame k lepšiemu zorientovaniu sa v situácii, znižovaniu nežiadúcich dopadov a posilneniu vnútorných zdrojov či uzdravujúcemu procesu každého človeka.